PostHeaderIcon Občan má právo vědět

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, ale ne každý může být osobně přítomen (v Sušici se konají od 16 hodin). Proto mnohá města pořizují videozáznam a tím umožňují svým občanům sledovat jednání online z pohodlí domova či si pustit záznam později. Ale v Sušici je to problém!

Pořizování záznamu navrhovala ČSSD již 8.12.2010, poté 17.12. 2014, pokaždé bezvýsledně. Většina zastupitelů prostě nic takového nechtěla!  Ozývaly se  názory:... "Je to zbytečné"....."Není to potřeba"...."Není to důležité"...."Bude z toho tallkshov".... "Záznam může být zneužit".... 
Praxe v Sušici je taková, že během jednání zapisovatelka pořizuje zápis. Na webu a v místním tisku zveřejňuje město jen přijatá usnesení. Zápis z jednání je k nahlédnutí občanům pouze v kanceláři tajemníka úřadu. Je nedokonalý, protože není ani technicky možné, aby úřednice přesně zachytila všechna vystoupení a názory.

Když nastaly problémy kolem nemocnice, Sušičané začali více sledovat práci svých zastupitelů. Hojná účast  si vynutila konat zasedání v sále kina, nikoli ve stísněných prostorách radnice. Tlak  veřejnosti  přispěl také k tomu, že otázka online přenosu a videozáznamu byla znovu otevřena, diskutovalo se o ní a zdálo se, že vše dobře dopadne.  Zastupitelka za ČSSD předložila 18.4. 2018 návrh usnesení: "Zastupitelstvo města rozhodlo o pořizování zvukového /alt. zvukovo-obrazového záznamu z veřejného jednání zastupitelstva města za účelem pořízení záznamu pro potřeby vyhotovení zápisu a za účelem záznamu pro informování veřejnosti." Bohužel, pro tento návrh zvedlo ruku jen 5 zastupitelů! To přece o něčem vypovídá! Většina těch současných tedy nechce, abychom věděli, jakou úroveň má jejich jednání a rozhodování a mohli je zpětně kontrolovat?
Schválen byl pouze online přenos. Znamená to, že lidé sice mohou zasedání doma sledovat, ale po skončení jednání se záznam "smaže".
Pořizování záznamů z jednání zastupitelstva je jedním z nástrojů otevřené politiky. Věříme, že po volbách najdeme mezi nově zvolenými zastupiteli dost těch, kteří budou, stejně jako my, prosazovat transparentnost.

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!