Úvodní strana Články Na webu Fakta o nemocnici

PostHeaderIcon Fakta o nemocnici

Také nejste spokojeni s vývojem dění v sušické nemocnici? Zde jsou fakta za poslední 3 roky:
Červen 2015 – O dlouhodobý pronájem nemocnice měly zájem čtyři subjekty. Zastupitelé na základě 30-ti minutové prezentace každého z nich vybrali pořadí: 1. Nemos, 2. Penta, 3. Agel, 4. Plzeňský kraj a pověřili starostu jednat o smlouvě s Nemosem a Pentou.

Otázka: Proč vedení města nevypsalo otevřené výběrové řízení za účelem pronájmu nemocnice na 25 let za jasně stanovených a vymahatelných podmínek?
Vlastně stačilo hezké půlhodinové “kino” a zájemce o nemocnici měl vítězství “v kapse”. Prezentace nebyla zaznamenána a není právně závazná. Tedy pouze sliby, žádná realita.

Červen – září 2015 – Starosta jedná s Nemosem a Pentou, Penta z jednání odstupuje. Městu zůstává Nemos. Na jednání rady města 31. 8. 2015 schválilo všech 7 radních usnesení: “Rada města schvaluje pronájem areálu nemocnice v Sušici, sestávající z nemovitostí dle přílohy č. 2 smlouvy, společnosti NEMOS SUŠICE s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 17000, za roční nájemné ve výši 2.400.000,- Kč + DPH, a to na dobu určitou od 1.10.2015 do 30.9.2040 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.”

Otázka: Měli členové rady města k dispozici návrh smlouvy? Rozhodovali tedy “s péčí řádného hospodáře”, jak jim ukládá zákon?

O pronájmu budov nemocnice na 25 let rozhodli:
1.      Bc. Mottl Petr - starosta – ODS
2.      Ing. Marešová Věra – místostarostka – Sušičtí
3.      Jelínek František - ANO 2011
4.      PhDr. Lhoták Jan – ODS
5.      Mgr. Naglmüllerová Milena – Sušičtí
6.      Ing. Staňková Andrea - TOP 09
7.      Ing. Zelený Tomáš Ph.D. – ODS

Správní rada Nemocnice Sušice, o.p.s. (jmenována zakladatelem Městem Sušice), která schválila Smlouvu o nájmu movitých věcí (druhou smlouvu) rozhodovala v tomto složení:
Předseda: Ing. Stanislav Karas – člen představenstva DOPLA PAP, a.s.
Členové: Bc. Petr Mottl – starosta města Sušice (ODS), MUDr. Jiří Choc - zastupitel města Sušice (Sušičtí), Petr Málek – starosta města Kašperské Hory, Michal Malina – bývalý zastupitel města Sušice (ODS), MUDr. František Musil – předseda okresního sdružení ČLK Klatovy

MF DNES 10. 9. 2015 – “Kdyby Nemos podmínky smlouvy porušoval, jsou v ní podle starosty pojistky a možnost, že firma nemocnici vrátí. Třeba kdyby omezila počet lékařských oborů. Navíc se společnost zavázala, že bude nemocnici rozvíjet. Za dobu pronájmu do ní musí investovat minimálně 50 milionů korun bez DPH a každý rok bude městu platit nájem 2,5 milionu korun.”

Otázka: Nemos podmínky porušoval, Penta, která Nemos koupila, podmínky také porušuje. Proč pan starosta a rada města tedy nekonají?

2016 – 2017 – zrušeny lůžkové obory gynekologie, dětské, ARO, chirurgie. Situace opakovaně diskutována na zastupitelstvu. Bohužel se nikdy nenašla potřebná většina, která by dokázala svým rozhodnutím cokoliv změnit

Listopad 2017 – Jednání zastupitelstva pro velkou účast občanů bylo přesunuto do sokolovny. Penta představila svou koncepci. Není v souladu s uzavřenými smlouvami. Zastupitelé vyjádřili nespokojenost s omezováním zdravotní péče. Doporučili správní radě nemocnice vyzvat Pentu ke zprovoznění alespoň nonstop chirurgické ambulance (k 1. únoru 2018) a lůžkové chirurgie minimálně v rozsahu plánované chirurgie (k 1. květnu 2018).

Otázka: Proč se zastupitelé nedokázali shodnout na potřebě zahájit jednání s Plzeňským krajem? Proč nehledali i jiné cesty k provozování nemocnice?

Leden 2018 – Rada města rozhodla (po předchozí dohodě s Pentou), že se město bude podílet na mzdových nákladech nonstop chirurgické pohotovosti. Zaplatí tak soukromníkovi jeho ztrátu s touto službou. Radní pro rok 2018 vyčlenili z rozpočtu částku 6 miliónů korun. Zároveň si požádali o zaplacení těchto nákladů Plzeňský kraj.

Otázka: Ani teď ještě nepřišla ta správná chvíle oslovit k provozu nemocnice Plzeňský kraj? Proč?

Únor 2018 – Zastupitelé schválili 6 nových členů správní rady, občané si od toho slibovali výzvu a výpověď soukromému provozovateli nemocnice.

Březen 2018 – Správní rada (9 členů) se seznámila se smlouvami a navrhla budoucí koncepci nemocnice. Z veřejných zdrojů není známo, zda vůči soukromému provozovateli odešla výzva k plnění smlouvy a následně výpověď.

Duben 2018 - Tři noví členové (pro názorovou neshodu) záhy správní radu zase opustili, všichni to byli nepolitici, kteří měli s nemocnicí upřímné úmysly (MUDr. Šedivý, MUDr. Musil a p. Kolářová). Na návrh MUDr. Šedivého (!) schválila správní rada zaslání dopisu na Plzeňský kraj, hejtman byl pozván k jednání o nemocnici.

Otázka: Proč většina správní rady opustila přímočarou cestu – výzvu a výpověď soukromému provozovateli, který neplní smlouvy?

Od 1. 4. se konečně povedlo rozběhnout provoz nonstop chirurgické ambulance.
20.4. navštívil hejtman Plzeňského kraje J. Bernard, předseda holdingu M. Kýhos a radní pro zdravotnictví M. Stárková správní radu v Sušici – byla to první schůzka ohledně nemocnice. Hejtman vyzval starostu Mottla k zaslání dopisu, ve kterém kraj požádá o návrh řešení nemocnice. Dopis byl na kraj odeslán po více než dvou měsících.

Červen 2018 – Na návrh správní rady zastupitelé souhlasili se zahájením procesu, na jehož konci by movitý majetek měl být převeden z Nemocnice Sušice o.p.s. na město Sušice. Většina správní rady se domnívá, že je to správná cesta. Neřeší se výpověď soukromníkovi, řeší se převod majetku. Výsledkem procesu by bylo zrušení organizace “Nemocnice Sušice o.p.s.” Mnozí k tomuto postupu mají nedůvěru. Jedni tvrdí, že sloučení majetku pod město vede ke zjednodušení smluvních vztahů, druzí říkají, že nikoliv.

Červenec 2018 – Rada města pověřuje starostu odeslat hejtmanovi Plzeňského kraje dopis ohledně možného provozování nemocnice. Kraj pověřil vedení holdingu ke zpracování analýzy situace (rozsah zdravotní péče, personální, majetkové a finanční ukazatele) a hejtman požádal starostu o určení osoby, která za město Sušice bude mít pravomoc a zodpovědnost poskytnout potřebná data o nemocnici a bude v kontaktu s vedením holdingu.
Otázka: Proč starostovi města trvalo napsání dopisu více než dva měsíce? Proč se řadu měsíců, kdy provozovatel omezoval zdravotní péči, s oslovením kraje otálelo? Proč musí přijít téměř zavření celé akutní nemocnice (interna měla namále), aby ti, co vedou město, konali? Zeptejte se jich!

Co z toho je důležité pro občana Sušice?
Nová správní rada, ani rada města, ani zastupitelé řešení pro naši nemocnici nepřinesli. Zvolte si nové lidi, kteří se budou umět dohodnout spolu s Plzeňským krajem ve prospěch nemocnice.

ČSSD má na kandidátce ty, kteří pro Plzeňský kraj v roce 2015 ruku zvedli!

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48563
DnesDnes6
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden70
Tento měsícTento měsíc227
CelkemCelkem48563
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012