PostHeaderIcon Novinky

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 4. srpna 2021 - zastupitelé REFERENDUM nevyhlásili, bude rozhodovat soud

Na druhý termín mimořádného zastupitelstva se sešlo 14 zastupitelů. Omluveni: František Jelínek, Mgr. Milena Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Pavel Javorský,    Pavel Hais, Ing. Věra Marešová, MUDr. Rudolf Voldřich. Záznam na webu města: https://www.youtube.com/watch?v=jC6UWquRZxM&t=1545s
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Vyhlášení místního referenda
6.   Rozpočtová opatření
7.   Diskuse a závěr
 

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 21. července 2021 - nebylo usnášeníschopné

Na mimořádné jednání se sešlo jen 9 zastupitelů. Omluveni byli: Ing. Milena Stárková, Mgr. Jana Švelchová, František Jelínek, Ing. Jaroslav Macháček, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Milena Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Pavel Javorský, Mgr. Čestmír Kříž, MUDr. Rudolf Voldřich, Ing. Jan Staněk, Věra Fornousová
Nebyla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, starosta vyhlásil 15 minutovou přestávku. Poté byla opět provedena prezence přítomných. Vzhledem k tomu, že počet členů zastupitelstva se nezměnil, byl v souladu s § 92 zákona o obcích, a dle článku 6 odstavec 4 jednacího řádu zastupitelstva města Sušice vyhlášen náhradní termín jednání zastupitelstva na den 4. srpna 2021 v 16:00 hodin.

                                                                                                                                                                                                                                                Zapsala Milena Stárková

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 21. dubna 2021 - nemocnice neplní informační povinnost

Únorové jednání zastupitelstva bylo zrušeno z důvodu covidové situace, v dubnu se omluvil MUDr. Rudolf Voldřich. Po zahájení měl p. Hais připomínku k bodu 21 – tento bod byl pojmenován jako Sušická nemocnice, v programu je pouze "informace p. Haise" - dotaz, zda bude přítomen pan jednatel a zda bude poskytnuta zpráva o nemocnici. Odpověděl pan starosta, že pan jednatel je pozván na 17.00 hodinu.
Ing. Janda – žádá o přejmenování bodu č. 21, navrhuje přehodit bod na začátek.
Pan Macháček žádá o doplnění bodu 13 – zápis finančního výboru ze dne 3. 2. 2021.
Mgr. Bartoš – ponechat bod 21 dle programu.
Ing. Janda žádá o přejmenování bodu č. 21 a navrhuje toto usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o přejmenování bodu č. 21, a to Sušická nemocnice s.r.o.
Návrh byl schválen. PRO: 12 (Bartoš J., Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Macháček J., Majer F., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M.), PROTI: 1 (Marešová V.), ZDRŽELO SE: 6 (Fornousová V., Javorský P., Lhoták J., Mottl P., Naglmüllerová M, Švelchová J.) NEHLASOVALO: 1 (Jelínek F.), OMLUVENO: 1 (Voldřich R.).
Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění bodu 13 – zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2021. Návrh byl schválen všemi zastupiteli.

 

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. června 2021 - lůžková chirurgie v ohrožení

Z jednání se omluvili: Ing. Věra Marešová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. František Majer, MUDr. Rudolf Voldřich.

Ing. Stárková včas předložila podklad k bodu nazvané „Referendum“. Starosta svévolně změnil název bodu na "Podklad Ing. Milena Stárkové". Na dotaz, proč byl bod přejmenován, starosta sdělil, že bod neprojednala rada a v tuto chvíli se nemůže zastupitelstvo "referendem" zabývat. Názor starosty je jeho subjektivní názor a předkladatelka Stárková s ním nesouhlasí.

K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Jandy, Mgr. Kroupové, Ing. Staňka - viz záznam https://www.youtube.com/watch?v=ogFVrkRDqkk&t=17138s

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. prosince 2020 - městu zbude cca 86 miliónů Kč

Na posledním zastupitelstvu roku 2020 se sešlo 19 zastupitelů (omluveni: MUDr. Rudolf Voldřich a Ing. Jan Staněk) a asi 95 ostatních občanů. V úvodu zastupitel Hais požádal o doplnění bodu nemocnice. Mgr. Naglmüllerová doporučuje projednat až na závěr. Mgr. Bartoš navrhuje zařadit za bod 9 jako bod 10. Ing. arch. Janda doporučuje projednat až na závěr. Pan starosta nechal hlasovat o zařazení bodu Sušická nemocnice s.r.o. za bod 9 na bod 10. Návrh byl schválen.
PRO: 18 (Bartoš, Černý, Fornousová, Hais, Janda, Javorský, Jelínek, Kroupová, Lhoták, Macháček, Majer, Marešová, Mottl, Naglmüllerová, Nikodem, Staňková, Stárková, Švelchová) PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 NEHLASOVALO: 1 (Kříž)

Celý článek...

 
Vyhledávání
Buřtpárty 18.6.2022
Počet návštěv
25337
DnesDnes18
VčeraVčera22
Tento týdenTento týden145
Tento měsícTento měsíc145
CelkemCelkem25337
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012